Online afspraak maken

De KPR Therapie

Heeft u (langdurige of terugkerende) rugklachten of het gevoel scheef te staan? Heeft u al veel verschillende vormen van therapie geprobeerd, maar nooit met een blijvend resultaat? Mogelijk is de Krullaards Perfect Reset (KPR) therapie iets voor u!

De KPR therapie ziet het bekken als belangrijke basis en middelpunt van het lichaam. Veel fysieke klachten worden veroorzaakt door een verkeerde stand van het bekken ten opzichte van de wervelkolom. Een scheefstand van het bekken leidt tot fricties in de wervelkolom waardoor wervels een andere stand aannemen en zenuwen bekneld kunnen raken. Naast een scheefstand kan het bekken ook verdraaid zijn wat dezelfde klachten kan geven.

Mogelijke klachten welke veroorzaakt worden door een scheefstaand bekken en die behandeld kunnen worden met de KPR methode zijn:

  • Rug, nek en schouderklachten
  • Hoofdpijn- en of migraine klachten
  • Bekken en heupklachten
  • Arm- en beenpijn
  • Zenuwpijn
  • Huidproblemen
  • Orgaanstoornissen
  • Restless legs
  • Blaasproblemen
  • Doorbloedingsproblemen

De KPR therapieDe KPR therapie is erop gericht belemmeringen van een scheefstaand bekken weg te nemen, door het bekken recht te zetten, en de positie van de wervelkolom te normaliseren. Daarnaast richt het zich op het ontspannen van de spieren in de lage rug en bekkenregio. De behandeling is snel, comfortabel en pijnloos; tijdens de behandeling kunt u uw kleding gewoon aanhouden. Voor en na de behandelingen worden metingen verricht om de gesteldheid van het lichaam in kaart te brengen en vordering bij te houden. Wanneer u op de plaat staat, ervaart u verschillende sensorische prikkels (o.a. visueel, positie en druk) waardoor uw lichaam ontspant. Dit alles, de daadwerkelijk body reset, duurt niet langer dan zes minuten. De effecten van de behandeling kunnen worden verklaard door een ongestoorde regulerende werking van het zenuwstelsel omdat ook beknelde autonome zenuwen – die onze organen aansturen- weer kunnen vrijkomen.

Om het bekken duurzaam recht te houden is er doorgaans een behandeltraject van drie consulten nodig. De KPR therapie wordt ondersteund met KPR trainers (zolen) om een correcte bekkenstand te handhaven. Daarnaast worden adviezen en oefeningen doorgenomen om de behandel effecten te versterken.

Een weetje

Een weetje

Een persoonlijke noot van onze KPR therapeute Lonneke Willemstein:

Ondanks mijn vooraf sceptische houding heeft de KPR therapie mij al vele malen verbaasd doen staan. Verrassende en bijzondere resultaten welke met reguliere fysiotherapie niet gehaald worden, lukken wel met KPR.
De KPR therapie is geschikt voor acute, subacute en chronische klachten, zelfs als u alles al geprobeerd heeft, is KPR mogelijk de oplossing.Bij meer dan 90% is het bekken succesvol weer recht gezet, wanneer mogen we u helpen?!