Online afspraak maken

Onze Hélène is klachtenfunctionaris bij het NRO

Stel iemand bezoekt een osteopaat en heeft een klacht over de behandeling. De eerste stap is natuurlijk het aanspreken van de osteopaat. In de meeste gevallen leidt dat tot een oplossing of een bevredigd gevoel.

Mochten zij er beiden niet uitkomen kan de klant een klacht indienen bij die osteopaat. Deze zal een klachtenfunctionaris van het NRO inschakelen om als onafhankelijke derde te bemiddelen. Het NRO is het Nederlands Register voor Osteopathie.

Hélène kan de intermediair worden om deze klacht op te lossen. Zij zal de klacht onderzoeken en de benodigde acties uitzetten om tot een bevredigend resultaat voor de klant en osteopaat te komen.

Meer informatie over de klachtenfunctionaris van het NRO of hoe er met klachten wordt omgegaan kunt u in onderstaande documenten en website vinden: