Online afspraak maken

Wkkgz staat voor Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt en daarom is per 1-1-2016 de Wkkgz ingegaan. Het deel omtrent de afhandeling van de klachten is ingegaan per 1-1-2017. Zorgverleners zoals osteopaten, fysiotherapeuten maar ook artsen dienen zich aan deze wet te conformeren.
Natuurlijk voldoet Fosteo aan de eisen gesteld in deze nieuwe wet. Wij willen u met dit artikel laat weten wat de Wkkgz globaal inhoudt. Tevens kunt u hier diverse brochures downloaden.
Deze brochures zijn gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportoverheid (min van VWS), Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en de Koninklijk Nederlands Gezelschap voor Fysiotherapie (KNGF). In onze wachtkamer kunt u ook de verplichte brochures vinden over de klachtenregeling.

  • De wet Wkkgz vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

 

Waarom is de Wkkgz er ?

Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De afhandeling van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Ook komen dezelfde klachten onnodig vaak voor en hadden eenvoudig kunnen worden voorkomen.

Door een duidelijke klachtenregeling te maken en deze openbaar te maken kunnen we met z’n allen hiervan leren. Met name de zorgverleners leren op deze manier van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Kortom, we kunnen op deze manier de kwaliteit van de zorg verhogen.

Wat heeft Fosteo gedaan ?

Zorgverleners zoals Fosteo moeten zich aan diverse regels houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanpassen van de administratie en beschikbaar stellen van de juiste brochures. Maar ook het controleren van nieuw personeel en het regelen van verzekeringen die Wkkgz proof zijn. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over ons weet u dat wij er op de juiste manier mee omgaan.

Wij hebben diverse brochures die interessant zijn voor u als patiënt in dit artikel opgenomen. Mocht u hier nog niet de gewenste informatie vinden kunt u natuurlijk contact met ons opnemen: