Online afspraak maken

Wouter Mets stopt met osteopathie

Beste/lieve mensen,

Door een alsmaar voller wordende persoonlijke agenda heb ik ervoor gekozen om vanaf november 2021 mijn werkzaamheden als osteopaat, en dus ook mijn werkzaamheden bij Fosteo, te staken.

In de afgelopen twee jaar hebben zich een aantal kansen voorgedaan waardoor ik mijn activiteiten in waterbeheersingsoplossingen verder uit ben gaan breiden en een bedrijf hierin aan het opbouwen ben. Dit vergt op dit moment zoveel van mij dat ik mijn volledige aandacht hieraan wil besteden om dit tot een succes te brengen. Ik neem op dit moment afstand van het vak osteopathie maar de interesse in het vak blijft bestaan. Dat ik stop met behandelen is dus voor onbepaalde tijd.

Ik wil iedereen die bij mij onder behandeling is geweest enorm bedanken voor het vertrouwen. In mijn ervaring heb ik een enorme persoonlijke groei doorgemaakt door alle fijne gesprekken.

Wouter Mets